Hiển thị một kết quả duy nhất

-11%
-6%
-18%
-6%
-11%
-18%
-22%